Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.2.2024 - Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy
IZW.271.1.2.2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-01 10:00:00
2024-02-01 10:30:00
2024-03-01

: 2024-01-17 11:13:16
: Janczy Grzegorz