Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.7.2023 - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik
RIiD.271.7.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-03 09:00:00
2023-04-03 09:15:00
2023-05-02

: 2023-03-09 14:27:27
: Gagatek Sabina