Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.054.Zp.2021 - Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 33 Pakiety

Informacje o zamówieniu
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 33 Pakiety
Z.II.260.054.Zp.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-17 09:00:00
2021-12-17 09:30:00
2022-01-15

: 2021-12-07 12:59:28
: Tabor Piotr