Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.12.2023 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojnik"

Informacje o zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojnik"
RIiD.271.12.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-05-23 09:00:00
2023-05-23 09:15:00
2023-06-21

: 2023-05-15 12:19:35
: Gagatek Sabina