Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-24/22/10 - Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem oraz zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa stołu operacyjnego z osprzętem oraz zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
PN-24/22/10
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-08-01 09:00:00
2022-08-01 09:30:00
2022-10-29

: 2022-06-24 09:27:29
: Kisiel Iwona