Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.13.2023 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa"
RIiD.271.13.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-05-26 12:00:00
2023-05-26 12:15:00
2023-06-24

: 2023-05-18 13:54:44
: Gagatek Sabina