Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-18/21/13 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM
PN-18/21/13
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-09 09:00:00
2021-09-09 09:30:00
2021-10-08

: 2021-09-01 12:28:20
: Kisiel Iwona