Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-20/22/10 - Dostawa Fakoemulsyfikatora z witrektomem z funkcją kapsulotomii oraz diatermicznym cytostomem i końcówką do chirurgii jaskry dla Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Informacje o zamówieniu
Dostawa Fakoemulsyfikatora z witrektomem z funkcją kapsulotomii oraz diatermicznym cytostomem i końcówką do chirurgii jaskry dla Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
PN-20/22/10
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-15 09:00:00
2022-06-15 09:30:00
2022-07-14

: 2022-06-03 12:53:07
: Kisiel Iwona