Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.26.2022 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 3)
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 3)
IZW.271.1.26.2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-12-01 10:00:00
2022-12-01 10:30:00
2022-12-30

: 2022-11-23 13:03:49
: Janczy Grzegorz