Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-33/21/10 - Dostawa Aparatu monitorującego czynności życiowe pacjenta przy znieczuleniach, dostosowany do pracy w polu elektromagnetycznym z oddzielnym, przenośnym monitorem

Informacje o zamówieniu
Dostawa Aparatu monitorującego czynności życiowe pacjenta przy znieczuleniach, dostosowany do pracy w polu elektromagnetycznym z oddzielnym, przenośnym monitorem
PN-33/21/10
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-09 09:00:00
2021-11-09 09:30:00
2021-12-08

: 2021-10-27 13:28:18
: Kisiel Iwona