Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

9/ZP/2022 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 10: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 w m. Rabka - Zdrój"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 10: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 w m. Rabka - Zdrój"
9/ZP/2022
Negocjacje z ogłoszeniem
Usługi
2022-08-01 09:00:00
2022-08-01 09:30:00
2022-08-19 09:00:00
2022-08-19 09:30:00
2022-11-16

: 2022-07-01 10:12:00
: Topór Anna