Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.5.2022 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w msc. Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Poprawa dostępności komunikacyjnej w msc. Gnojnik
RIiD.271.5.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-19 09:00:00
2022-08-19 09:15:00
2022-09-17

: 2022-07-29 12:20:14
: Gagatek Sabina