Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.004.Zp.2023 - Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.004.Zp.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-27 09:00:00
2023-01-27 09:30:00
2023-02-25

: 2023-01-18 12:41:22
: Tabor Piotr