Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-40/2022 - Dostawa monitorów wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem na potrzeby hybrydowego studia on-line

Informacje o zamówieniu
Dostawa monitorów wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem na potrzeby hybrydowego studia on-line
DZP-271-40/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-12-28 09:00:00
2022-12-28 10:00:00
2023-01-26

: 2022-12-20 15:02:53
: Rajczyk Alicja