Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-18/22/13 - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
PN-18/22/13
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-07 09:00:00
2022-06-07 09:30:00
2022-09-04

: 2022-05-04 08:11:02
: Kisiel Iwona