Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.3.2022 - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informacje o zamówieniu
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
RIiD.271.3.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-13 10:00:00
2022-06-13 10:15:00
2022-07-12

: 2022-05-27 09:24:25
: Gagatek Sabina