Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-35/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych
DZP-271-35/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-12-02 09:00:00
2022-12-02 10:00:00
2022-12-31

: 2022-11-22 15:58:00
: Rajczyk Alicja