Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.4.2023 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa
RIiD.271.4.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-27 09:00:00
2023-02-27 09:15:00
2023-03-28

: 2023-02-07 13:37:07
: Gagatek Sabina