Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR.IV.042.17.2022 - Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu

Informacje o zamówieniu
Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu
OR.IV.042.17.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2023-01-13 10:00:00
2023-01-13 10:30:00
2023-02-11

: 2022-12-02 11:46:21
: Pęcherska Kamila