Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.271.1.U.6.2022 Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg w roku 2023 22.12.2022
09:00:00
OR.IV.271.1.U.5.2022 "Bieżące utrzymanie, konserwacja, porządkowanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2023 roku" 12.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.U.4.2022 "Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg" 06.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.10.2022 "Ochrona obiektów Urzędu Miasta w Brzegu - Ratusza miejskiego ul. Rynek 1 wraz z tzw. "plombą" przy ul. Sukiennice 2" 02.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.9.2022 "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Brzegu obejmujących usługi powszechne oraz realizację przekazów pocztowych w 2023 roku" - 2 części. 25.11.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.U.3.2022 Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg w roku 2023 16.11.2022
09:00:00
OR.IV.271.1.8.2022 "Instalacja sezonowego lodowiska na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu" 02.11.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.7.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 29.07.2022
09:00:00
OR.IV.271.1.5.2022 Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu" 24.06.2022
09:00:00
OR.IV.271.1.16.2021 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku PSP nr 1 na pomieszczenia przedszkolne 14.01.2022
09:00:00
Poprzednie Następne