Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.271.2.1.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych 06.10.2023
08:30:00
OR-IV.271.1.4.2023 "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp na dachu budynku szatniowego przy ul. Korfantego 24 w Brzegu" 31.08.2023
08:30:00
OR-IV.271.1.2.2023 "Dostawa układu pomp ciepła wraz z osprzętem oraz montaż i uruchomienie instalacji w pomieszczeniu technicznym na kąpielisku otwartym w Brzegu." 19.07.2023
11:30:00
OR.IV.271.1.U.2.2022 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych 16.11.2022
09:00:00
OR.IV.042.11.2022 Zakup oprogramowania: 3 szt. Windows Server 2022 CSP oraz 150 licencji Cal per user CSP 20.10.2022
10:00:00
OR.IV.271.1.U.1.2022 "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych" 14.09.2022
08:30:00
OR.IV.042.9.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 19.08.2022
08:30:00
OR.IV.042.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina 27.05.2022
09:00:00
OR.IV.042.3.2022 "Adaptacja przestrzeni publicznej placu Polonii Amerykańskiej na potrzeby instalacji sezonowego, ogólnodostępnego lodowiska" 07.04.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.13.2021 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych. 14.10.2021
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.271.1.6.2023 Ochrona obiektów Urzędu Miasta w Brzegu - Ratusza miejskiego ul. Rynek 1 wraz z tzw. "plombą" przy ul. Sukiennice 2 23.11.2023
08:30:00
OR-IV.271.1.5.2023 "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Brzegu obejmujących usługi powszechne oraz realizację przekazów pocztowych w 2024 roku" - 2 części 16.11.2023
08:30:00
OR.IV.271.2.2.2023 Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg w roku 2024. 15.11.2023
09:00:00
OR-IV.271.1.3.2023 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024"- 5 części. 07.08.2023
08:30:00
OR-IV.271.1.1.2023 "Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego" 26.01.2023
08:30:00
OR.IV.271.1.U.6.2022 Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg w roku 2023 22.12.2022
09:00:00
OR.IV.271.1.U.5.2022 "Bieżące utrzymanie, konserwacja, porządkowanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2023 roku" 12.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.U.4.2022 "Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg" 06.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.10.2022 "Ochrona obiektów Urzędu Miasta w Brzegu - Ratusza miejskiego ul. Rynek 1 wraz z tzw. "plombą" przy ul. Sukiennice 2" 02.12.2022
08:30:00
OR.IV.271.1.9.2022 "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Brzegu obejmujących usługi powszechne oraz realizację przekazów pocztowych w 2023 roku" - 2 części. 25.11.2022
08:30:00
Poprzednie Następne