Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-22/2022 - Udostępnienie w drodze Licencji platformy zdalnego dostępu do treści

Informacje o zamówieniu
Udostępnienie w drodze Licencji platformy zdalnego dostępu do treści
DZP-271-22/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-11-08 09:00:00
2022-11-08 10:00:00
2023-02-05

: 2022-10-07 15:55:36
: Rajczyk Alicja