Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.020.Zp.2021 - Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.020.Zp.2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-06-22 10:30:00
2021-06-22 11:00:00
2021-09-19

: 2021-05-21 09:41:55
: Tabor Piotr