Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.008.Zp.2023 - Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mleka i produktów mleczarskich oraz mięsa, wędlin i drobiu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mleka i produktów mleczarskich oraz mięsa, wędlin i drobiu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.008.Zp.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-02-07 09:00:00
2023-02-07 09:30:00
2023-03-08

: 2023-01-25 11:58:08
: Tabor Piotr