Zamawiający
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Tel.: 856 73 11
Faks:
Adres strony internetowej: www.rops.poznan.pl

ROPS.XII.3612.26.2023 - Przeprowadzenie 5 szkoleń (w formie zdalnej) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych

Informacje o zamówieniu
Przeprowadzenie 5 szkoleń (w formie zdalnej) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych
ROPS.XII.3612.26.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-09-19 10:00:00
2023-09-19 11:00:00
2023-10-18

: 2023-09-11 13:12:03
: Walczak Kajetan