Zamawiający
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Tel.: 856 73 11
Faks:
Adres strony internetowej: www.rops.poznan.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń