Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.4.2024 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2 w Czarnej Górze na dz. nr ewid. 4782/1 i 4779
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2 w Czarnej Górze na dz. nr ewid. 4782/1 i 4779
IZW.271.1.4.2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-28 10:00:00
2024-03-28 10:30:00
2024-05-13 10:00:00
2024-05-13 10:30:00
2024-05-26

: 2024-02-27 11:43:44
: Janczy Grzegorz