Zamawiający
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
ul.Świdzińskiego 4
33-380 Krynica-Zdrój
Tel.: 18 414 69 00
Faks: 414 62 40
Adres strony internetowej: www.20wszur.pl

20WSzU-R.ZP.2611.2.2023 - Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem
20WSzU-R.ZP.2611.2.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-02 10:00:00
2023-02-02 11:00:00
2023-03-03

: 2023-01-18 22:14:02
: BIEŚ Tomasz