Zamawiający
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
ul.Świdzińskiego 4
33-380 Krynica-Zdrój
Tel.: 18 414 69 00
Faks: 414 62 40
Adres strony internetowej: www.20wszur.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
20WSzU-R.ZP.2611.2.2023 Modernizacja wybranych pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli z wyposażeniem 02.02.2023
10:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
20WSzU-R.ZP.2611.3.2023 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych - 7 zadań 06.02.2023
09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń