Zamawiający
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
ul.Świdzińskiego 4
33-380 Krynica-Zdrój
Tel.: 18 414 69 00
Faks: 414 62 40
Adres strony internetowej: www.20wszur.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
20WSzU-R.ZP.2611.11.2022 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych - 6 zadań 04.07.2022
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń