Zamawiający
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
ul.Świdzińskiego 4
33-380 Krynica-Zdrój
Tel.: 18 414 69 00
Faks: 414 62 40
Adres strony internetowej: www.20wszur.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
20WSzU-R.ZP.2611.9.2023 Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 25.05.2023
13:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń