Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.2.2023 - Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik
RIiD.271.2.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-23 09:00:00
2023-02-23 09:15:00
2023-03-24

: 2023-01-31 12:37:40
: Gagatek Sabina