Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

2/ZP/2024 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej
2/ZP/2024
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2024-02-21 09:00:00
2024-02-21 09:30:00
2024-05-20

: 2024-01-16 09:35:16
: Topór Anna