Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-8/22/5 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
PN-8/22/5
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-07-26 08:00:00
2022-07-26 08:30:00
2022-10-23

: 2022-06-20 09:30:41
: Rynkowska Izabela