Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.13.2021 - Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych

Informacje o zamówieniu
Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych
RIiD.271.13.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-12-20 09:00:00
2021-12-20 09:30:00
2022-01-18

: 2021-12-01 13:40:46
: Gagatek Sabina