Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.020.Zp.2024 - Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.020.Zp.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-05-24 09:00:00
2024-05-24 09:10:00
2024-06-22

: 2024-05-13 09:59:47
: Rzekieć Justyna