Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.2.2022 - Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody w Gminie Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody w Gminie Gnojnik
RIiD.271.2.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-09 10:00:00
2022-05-09 10:30:00
2022-06-07

: 2022-04-11 11:15:22
: Gagatek Sabina