Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZM-2375/14/02/01/2019 - zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów

Informacje o zamówieniu
zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów
CSKDZM-2375/14/02/01/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-08 11:00:00
2019-04-08 11:00:00
60 dni

: 2019-03-04 14:23:41
: Bogusławska-Matusiak Marta