Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-36/2022 - Dostawa lamp studyjnych wraz z akcesoriami na potrzeby hybrydowego studia on-line

Informacje o zamówieniu
Dostawa lamp studyjnych wraz z akcesoriami na potrzeby hybrydowego studia on-line
DZP-271-36/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-12-08 09:00:00
2022-12-08 10:00:00
2023-01-06

: 2022-11-30 15:46:07
: Rajczyk Alicja