Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR.IV.271.1.5.2022 - Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu"

Informacje o zamówieniu
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu"
OR.IV.271.1.5.2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-06-24 09:00:00
2022-06-24 10:00:00
2022-07-23

: 2022-06-15 12:39:26
: Pęcherska Kamila