Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-5/2023 - Dostawa kompleksowego systemu do ewidencji środków trwałych

Informacje o zamówieniu
Dostawa kompleksowego systemu do ewidencji środków trwałych
DZP-271-5/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-02-15 09:00:00
2023-02-15 10:00:00
2023-03-16

: 2023-02-07 15:58:12
: Rajczyk Alicja