Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-7/20/12 - Usługa serwisu respiratorów firmy Maquet Servo I, Servo 300, Servo U i N

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisu respiratorów firmy Maquet Servo I, Servo 300, Servo U i N
PN-7/20/12
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-06-25 10:00:00
2020-06-25 11:00:00
2020-07-24

: 2020-06-16 11:57:22
: Rynkowska Izabela