Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 28/21/21 - Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych

Informacje o zamówieniu
Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych
PN - 28/21/21
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-02 08:00:00
2021-12-02 09:00:00
2021-12-31

: 2021-11-18 09:25:07
: Krajewska Anna