Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-11/2023 - Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-11/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-05-05 09:00:00
2023-05-05 10:00:00
2023-06-03

: 2023-04-24 15:50:52
: Rajczyk Alicja