Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.8.2022 - Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145, w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145, w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska
IZW.271.1.8.2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-04-27 10:00:00
2022-04-27 10:30:00
2022-05-19 10:00:00
2022-05-19 10:30:00
2022-05-26

: 2022-04-12 12:34:19
: Janczy Grzegorz