Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-10/2023 - Program opieki zdrowotnej dla pracowników Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Program opieki zdrowotnej dla pracowników Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-10/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-07-20 09:00:00
2023-07-20 10:00:00
2023-08-18

: 2023-06-27 10:55:39
: Rupniewska Magdalena