Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-38/20/23 - Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)
PN-38/20/23
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-12-14 08:00:00
2020-12-14 09:00:00
2021-02-11

: 2020-11-10 09:25:49
: Rynkowska Izabela