Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.6.2021 - Zadanie nr 1- Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w miejscowości Werginki, Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w miejscowości Werginki

Informacje o zamówieniu
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w miejscowości Werginki, Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w miejscowości Werginki
PFiZP 271.6.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-07-27 10:00:00
2021-07-27 10:15:00
2021-08-25

: 2021-07-13 14:15:10
: Grzelaczyk Angelika