Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN- 2/21/14 - dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Informacje o zamówieniu
dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
PN- 2/21/14
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-04-20 08:00:00
2021-04-20 09:00:00
2021-07-18

: 2021-03-22 10:24:42
: Bujnowska Magda