Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.038.Zp.2021 - Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.038.Zp.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-03 10:30:00
2021-09-03 11:00:00
2021-10-02

: 2021-08-25 11:41:09
: Tabor Piotr