Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 8/21/27 - Usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych oraz platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych

Informacje o zamówieniu
Usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych oraz platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych
PN - 8/21/27
Tryb podstawowy
Usługi
2021-04-09 10:00:00
2021-04-09 10:30:00
2021-05-08

: 2021-03-31 12:36:58
: Krajewska Anna