Zamawiający
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
Tel.: 3372710
Faks: 3372710
Adres strony internetowej: www.szpitallimanowa.pl

NZ/05/D/P/AC/2023 - Dostawy różnych artykułów spożywczych

Informacje o zamówieniu
Dostawy różnych artykułów spożywczych
NZ/05/D/P/AC/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-25 10:30:00
2023-01-25 11:00:00
2023-02-23

: 2023-01-16 14:15:37
: Ćwik Adela