Zamawiający
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
Tel.: 3372710
Faks: 3372710
Adres strony internetowej: www.szpitallimanowa.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń